Bonusy

4 jazyky vzťahov

Tento kurz je záznam z prednášky britského biznis mentora Sukhiho Wahiwalu počas Motivačného dňa o vzťahoch (s prekladom do slovenčiny). Po tomto kurze sa budete pozerať na vzťahy inak. Zistíte, že ľudia hovoria akoby štyrimi rôznymi jazykmi. Vidia svet štyrmi rôznymi spôsobmi. Nedorozumenia prichádzajú vtedy, keď nerešpektujeme jazyk toho druhého. Ako komunikovať s ľuďmi ich …

4 jazyky vzťahov Read More »

[Bonus] Inšpirujúce rozhovory

Inšpirujúce rozhovory Niekedy najlejší spôsob, ako sa inšpirovať, motivovať a začať veriť vo svoje schopnosti, je počuť príebeh niekoho, kto bol v ťažkej situácii a zvládol to. Príbehy v týchto rozhovoroch vám dodajú silu, nádej a vieru, že dokážete viac, ako si myslíte.

[Bonus] Štyri najdôležitejšie oblasti vášho života

Štyri najdôležitejšie oblasti vášho života (Bonus) Vysvetlenie ku kurzu Tento kurz zahŕňa cvičenia, ktoré boli pôvodne publikované v Motivačnom diári 2018. Cvičenia boli navrhnuté tak, aby sa im ľudia venovali vždy jeden celý kalendárny mesiac a tak prešli celým rokom. Tu máte k dispozícii všetky cvičenia naraz. Prechádzajte ich svojím tempom ako uznáte za vhodné. …

[Bonus] Štyri najdôležitejšie oblasti vášho života Read More »

[Bonus] Choďte za tým, čo milujete

Choďte za tým, čo milujete (Bonus) Vysvetlenie ku kurzu Tento kurz zahŕňa cvičenia, ktoré boli pôvodne publikované v Motivačnom diári 2016. Prvé tri vám odporúčam spraviť si naraz – jedno za druhým. Pomôžu vám ujasniť si, kam smerujete a v akej situácii sa nachádzate. Ďalšie cvičenia boli navrhnuté tak, aby sa im ľudia venovali vždy …

[Bonus] Choďte za tým, čo milujete Read More »

Scroll to Top
Zadajte email a získajte prístup k meditácii